ถามแพทย์

 • ตื่อๆศีรษะ

 •  ArisaDokputsorn
  สมาชิก
  มีอาการบริเวณต้นคอและตื่อๆบริเวณศีรษะและหน้าผากแต่ไม่ได้มีอาการปวดศีรษะแต่อย่างไรแต่ก็มีปวดนิดๆบริเวรหัวคิ้วควรแก้ไขอย่างไรคะ
  ArisaDokputsorn  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%9A