ถามแพทย์

 • อุจจาระแมวกระเด็นเข้าที่ดวงตา ถ้ามีไข่พยาธิ ไข่พยาธิจะฟักเป็นตัวที่ตาไหม

 •  Popoy
  สมาชิก
  อุจจาระ แมวกระเด็นเข้าที่ดวงตา ถ้าในอุจจาระของแมวมีพวกไข่พยาธิ ไข่พยาธิจะฟักเป็นตัวที่ตาเราได้ไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Popoy,

                      หากอุจจาระแมวกระเด็นเข้าตา อาจทำให้เยื่อบุตาเกิดการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียต่างๆ และเกิดการอักเสบตามมาได้ค่ะ ส่วนไข่พยาธิหรือตัวพยาธิที่อาจปนอยู่ในอุจจาระ จะไม่สามารถฟักตัวและเจริญเติบโตตรงเยื่อบุตาได้ค่ะ เพราะสภาพไม่เหมาะสมในการฟักตัวและเจริญเติบโต ซึ่งจะไม่เหมือนกรณีของพยาธิที่สามารถชอนไชผิวหนัง โดยเริ่มจากการที่ทานอาหารที่ปนเปื้อนตัวอ่อนของพยาธิ เมื่อพยาธิเข้าสู่ลำไส้ ก็จะชอนไชออกจาลำไส้ ไปยังอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงมีโอกาสเข้าไปในลูกตาได้ค่ะ 

                       ในเบื้องต้น ควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง โดยการเปิดน้ำจากก๊อกให้ไหลผ่านดวงตา แต่หากน้ำจากก๊อกน้ำไม่ใช่น้ำประปาที่สะอาด ให้ใช้การลืมตาในน้ำสะอาดแล้วกระพริบตาไปมาหลายๆ ครั้งค่ะ หลังจากนั้น ก็ให้สังเกตอาการ หากเกิดอาการ เช่น เยื่อบุตาแดง เจ็บตา ปวดตา มีขี้ตามาก เป็นต้น ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาค่ะ