ถามแพทย์

 • อยากทราบว่าพยาธิตัวจื๊ดมีการสืบพันธุ์อย่างไร

 • พยาธิตัวจื๊ดมีการสืบพันธุ์อย่างไร

   

  ฝ้าย'ย กาโตะ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ฝ้าย'ย กาโตะ

  พยาธิตัวจี๊ด คือพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่ง มักเข้าสู่ร่างกายคนในขณะที่เป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 ผ่านการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อน หรืออาจชอนไชผ่านผิวหนังเข้าไป การติดเชื้อพยาธิชนิดนี้รักษาได้ด้วยการรับประทานยาถ่ายพยาธิ 

  การสืบพันธุ์ของพยาธิชนิดนี้เกิดผ่านหลายสิ่งมีชีวิต โดยตัวเต็มวัยของพยาธิตัวจี๊ดทั้งตัวผู้และตัวเมีย อาศัยอยู่ในผนังกระเพาะอาหารของสุนัขและแมว หลังจากพยาธิผสมพันธุ์แล้ว พยาธิตัวเมียจะออกไข่ซึ่งจะปนออกมากับอุจจาระของสัตว์เหล่านี้ เมื่อไข่ลงน้ำจะฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อนระยะที่ 1 เมื่อตัวกุ้งไร กินตัวอ่อนระยะนี้ จะเจริญไปเป็นตัวอ่อนระยะที่ 2 และระยะที่3 ขั้นเริ่มต้น  เมื่อปลากินกุ้งไรที่ตัวอ่อนระยะนี้  พยาธิจะเจริญไปเป็นตัวอ่อนระยะที่ 3  ขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นระยะติดต่อ  ถ้าสุนัขหรือแมวกินปลานี้เข้าไป พยาธิก็จะเจริญเป็นตัวเมียเต็มวัยในผนังกระเพาะอาหารถือว่าจบวงจร 

  แต่ถ้าคนกินปลาซึ่งมีพยาธิระยะติดต่อเข้าไป พยาธิก็จะคืบคลานหรือไชไปตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย คือคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่พยาธิเหลานี้จะไม่สามารถผสมพันธุ์ต่อไปได้ตามปกติ และจะตายไปในที่สุด ไม่สามารถออกไข่ในร่างกายมนุษย์ได้