ถามแพทย์

 • การสูบบุหรี่มีผลเสียต่อตาไหม

 • การสูบบุหรี่มีผลเสียต่อตามั้ยครับ
  ภราดร เณรนุ่ม  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ภราดร เณรนุ่ม

  บุหรี่เป็นสารเสพติดที่มีโทษต่อร่างกายได้มาก โดยผลหลักๆจะอยู่ที่ปอดโดยอาจทำให้เกิดมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง หรือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

  ผลต่อระบบอื่นๆที่เกิดได้เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด  ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคหัวใจ ภาวะหัวใจขาดเลือด ความดันสูง หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ทำให้เสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้ หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก โรคกระเพาะอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

  ผลต่อสายตา อาจทำให้มีต้อกระจกจากเลนส์ตาที่ขุ่นมัวมากขึ้น หรืออาจมีภาวะหลอดเลือดเลี้ยงจอเรตินาหรือจอประสาทตาตีบตันได้ ซึ่งจะส่งผลให้เซลล์ประสาทของจอประสาทตาขาดเลือดและตายไป ทำให้ตาบอดถาวรได้

  จะเห็นว่าบุหรี่มีโทษหลายอย่าง การงดบุหรี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หากมีความคิดจะเลิกบุหรี่แต่ยังทำไม่ได้ แนะนำพบแพทย์ที่คลินิกเลิกบุหรี่ที่รพ.ใกล้บ้าน อาจจะมีการให้สารนิโคตินทดแทนในช่วงแรกร่วมกับแนะนำการปรับพฤติกรรม ที่สำคัญต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ที่จะเลิกบุหรี่ค่ะ