ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์12 week อัลตร้าซาวด์จะเจออะไรบ้าง

 •  mamamama
  สมาชิก
  ถ้าเราตั้งครรภ์12 week อัลตร้าซาวด์จะเจออะไรบ้างคะ ผลอัลตร้าซาวด์จะแม่นยำมากน้อยขนาดไหน

  สวัสดีค่ะ คุณ mamamama,

                    การอัลตราซาวด์ในขณะตั้งครรภ์ จะเห็นตามลำดับ ดังนี้

                    1. อายุครรภ์ที่ 1-3 สัปดาห์ จะตรวจไม่พบอะไร

                     2. อายุครรภ์ที่ 4 สัปดาห์ จะเห็นเยื่อบุผนังโพรงมดลูกที่มีความหนามากขึ้น อาจเริ่มเห็นถุงการตั้งครรภ์ (gestational sac) แต่จะยังไม่เห็นตัวอ่อนทารก

                     3.  อายุครรภ์ที่ 5 สัปดาห์ เห็นถุงการตั้งครรภ์ได้ชัดเจน เริ่มเห็นถุงไข่แดง ซึ่งจะมีขนาดเท่าจุดของปากกา

                     4. อายุครรภ์ที่ 6 สัปดาห์ จะเริ่มเห็นตัวอ่อนทารก (embryo) ขนาดประมาณ 1/6 ถึง 1/4 นิ้ว อาจเริ่มเห็นการเต้นของหัวใจของตัวอ่อนทารกได้

                     5. อายุครรภ์ที่ 7  สัปดาห์ เห็นตัวอ่อนทารกได้ชัดเจน ขนาดประมาณ 1/4 ถึง 1/3 นิ้ว และเห็นการเต้นของหัวใจของทารกได้ชัด เริ่มเห็นส่วนของศีรษะแยกกับลำตัว

                     6. อายุครรภ์ที่ 8  สัปดาห์ จะเห็นทารกเป็นรูปร่างที่ชัดเจน มีส่วนศีรษะ ลำตัว และแขนขา ขนาดประมาณ 0.6 นิ้วหรือ 1.6 เซ็นติเมตร

                     7. อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์ ตัวอ่อนทารกมีขนาดประมาณ 0.9 นิ้วหรือ 2.3 เซ็นติเมตร 

                     8. อายุครรภ์ที่ 10 สัปดาห์ จากตัวอ่อทารกหรือ embryo หลังจากนี้ไปจะเรียกว่าเป็น fetus แทน โดยทารกจะมีขนาดประมาณ 1.2 นิ้วหรือ 3.2 เซนติเมตร ส่วนหางของตัวอ่อนจะหดหายไป และเริ่มมีการสร้างกระดูกขึ้นมาแทนที่กระดูกอ่อน 

                      9. อายุครรภ์ที่ 11 สัปดาห์ ทารกมีขนาดประมาณ 1.6 นิ้วหรือ 4.2 เซนติเมตร เริ่มมีการหายใจขยับหน้าอกให้เห็น

                     10. อายุครรภ์ที่ 12 สัปดาห์ ทารกมีขนาดประมาณ 2.1 นิ้ว หรือประมาณ 5.7 เซนติเมตร ทารกเริ่มมีการขยับตัวให้เห็น แต่ยังอาจไม่สามารถรู้สึกได้ และหากฟังเสียงด้วยเครื่องช่วยฟัง ก็จะเริ่มฟังเสียงหัวใจทารกได้