ถามแพทย์

  • ถ้าตั้งครรภ์อยู่ แต่ไม่รู้ตัว เผลอทานยาคุมฉุกเฉินไป จะมีเลือดออกหลัง 7 วันไหม

  •  M_y6ui
    สมาชิก
    อยากสอบถามค่ะว่าถ้าเราตั้งครรภ์อ่อนๆอยู่แต่ไม่รู้ตัว เผลอทานยาคุมฉุกเฉินไป จะมีเลือดออกหลัง7วันไหมคะ เพราะปกติจะมีเลือดออกจากเอฟเฟกต์ตัวยา

    สวัสดีค่ะ คุณ M_y6ui,

                         หากตั้งครรภ์อยู่ แต่ได้เผลอทานยาคุมฉุกเฉินไป ก็ไม่ได้ถึงขั้นอันตรายต่อทารกในครรภ์ และไม่ได้ทำให้เกิดการแท้งได้ ดังนั้น หลังจากทานไป 7 วัน ก็ย่อมจะไม่มีเลือดไหลออกมาค่ะ แต่หากเกิดมีเลือดไหลออกมา แสดงว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ขึ้น โดยไม่ได้เป็นผลจากยาแต่อย่างใด เช่น เกิดภาวะแท้งคุกคามขึ้น มีการตั้งครรภ์นอกมดลูก เป็นต้น ดังนั้น หลังจากนี้ หากเกิดมีเลือดออกมา ก็ควรรีบไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจโดยเร็วค่ะ