ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ 7 สัปดาห์ ปวดท้องน้อยรุนแรง มีเลือดและลิ่มเลือดออกทางช่องคลอด อยากทราบว่าจะแท้งไหม

 •  Padtamavadee Suriyakanon
  สมาชิก

  ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ประมาณ7สัปดาห์แต่มีอาการปวดท้องน้อยอย่างรุนแรงพร้อมกับมีเลือดออกและยังมีลิ้มเลือดออกมาอีกด้วยค่ะ อยากทราบว่าจะแท้งไหมค่ะ?

   สวัสดีค่ะ คุณ Padtamavadee Suriyakanon,

                     หากกำลังตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ประมาณ 7 สัปดาห์ แล้วเกิดมีเลือดออกจากช่องคลอดร่วมกับอาการปวดท้องน้อย  สาเหตุอาจเกิดได้จาก 

                   - แท้งคุกคาม แต่ส่วนใหญ่อาการปวดท้องจะไม่รุนแรงมาก ประมาณ 50% ยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ต่อได้ 

                   - แท้งครบ หรือการแท้งสมบูรณ์ จะเห็นชิ้นส่วนคล้ายไส้ปลาหลุดออกมาพร้อมกับก้อนเลือดหรือเห็นตัวทารกและรกหลุดออกมา ต่อมาอาการปวดท้องน้อยหายไป และเลือดที่ออกจากช่องคลอดค่อยๆ ลดลงจนหายไป         

                  - ท้องนอกมดลูก นอกจากอาการเลือดออกและปวดท้องน้อยแล้ว หากมีอาการเหล่านี้ ต้องได้รับการรักษาโดยด่วน ไม่เช่นนั้นอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ คือ ปวดท้องรุนแรงขึ้นมาทันทีทันใด อาจร้าวไปถึงหลังและหัวไหล่ มีเลือดไหลออกมาปริมาณมาก เหงื่อออก ตัวเย็น หน้ามืด เป็นลม ช็อก เป็นต้น

                   แนะนำให้คุณ Padtamavadee Suriyakanon รีปไปพบสูติ-นรีแพทย์โดยเร็วค่ะ ไม่ควรเฝ้าดูอาการเองต่อไปค่ะ แพทย์จะทำการตรวจอัลตราซาวด์ประเมินดูว่าเป็นการท้องนอกมดลูกหรือไม่ หากไม่ใช่ก็จะประเมินว่าตัวอ่อนว่ายังอยู่ในมดลูกหรือไม่ค่ะ เพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องทันท่วงทีค่ะ 

   

             

  Padtamavadee Suriyakanon  Padtamavadee Suriyakanon
  สมาชิก
  ขอบคุณค่ะ