ถามแพทย์

 • ประจำเดือนขาดไป ตรวจแล้วพบการตั้งครรภ์ เมื่อวานมีเลือดออกและปวดท้อง แต่อัลตราซาวด์แล้วไม่พบมีเด็ก

 • ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจผลขึ้นว่าตั้งครรภ์ ประจำเดือนครั้งสุดท้ายมาวันที่23-27ธันวาคม เมื่อวานมีเลือดออกและปวดท้องเลยไปคลีนิกอัตราซาวด์แต่หมอบอกไม่พบว่ามีเด็ก วันนี้ซื้อที่ตรวจมาตรวจซ้ำก็ยังขึ้นว่าตั้งครรภ์ วันนี้ก็ยังมีเลือดไหลตลอดคลายประจำเดือน หมอที่คลีนิกแนะนำไปโรงบาลเพื่อตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนวันอังคาร ไม่ทราบว่าจะเป็นอันตรายไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ แต้มโต' คนเดิม,

                       หากประจำเดือนขาด แล้วได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง และพบขึ้น 2 ขีด ก็แสดงว่าได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น และหลังจากนั้น หากมีเลือดออกและปวดท้องน้อย ก็อาจเกิดจาก

                       - มีภาวะแท้งคุกคาม

                       - แท้งไม่ครบ

                       - แท้งครบ

                       - ตั้งครรภ์นอกมดลูก

                       - ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

                        หากอัลตราซาวด์แล้วไม่พบถุงการตั้งครรภ์ใดๆ ในโพรงมดลูก อาจเป็นไปได้ว่ามีการตั้งครรภ์นอกมดลูกเกิดขึ้น แต่ก็มักมีอาการปวดท้องน้อยมากร่วมด้วย หรืออาจเกิดการแท้งครบไปแล้วก็ได้ แต่เลือดก็จะค่อยๆ ลดน้อยลงจนหายไป แนะนำควรไปตรวจต่อที่โรงพยาบาลตามคำแนะนำของแพทย์ที่คลินิกค่ะ