ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ได้ 12 สัปดาห์ ทำอัลตราซาวน์ยังไม่เห็นตัวเด็ก จะท้องลมไหม

 •  Wanwisa Binram
  สมาชิก
  ท้อง11สัปดาห์-12สัปดาห์ซาวดูลูกผ่านหน้าท้องจะเห็นยังคะ กลัวท้องลมค่ะ พอดีพึ่งไปซาวมาตอน11-12สัปดาห์แต่ไม่เห็นลูกค่ะ แบบนี้จะเป็นท้องลมไหมคะ ซาวผ่านช่องคลอดเห็นแต่แต่ตัวเล็กมากค่ะเล็กจนป
  Wanwisa Binram  Wanwisa Binram
  สมาชิก
  เล็กจนประเมินไม่ได้ค่ะแบบนี้ท้องลมร้อยเปอร์เซนไหมคะกลัวมากค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Wanwisa Binram

  จากที่สอบถามหากอายุครรภ์ประมาณ 11สัปดาห์ ขนาดทารกจะประมาณ 4 เซนติเมตร และน่าจะตรวจพบการเต้นของหัวใจนะคะ

  แต่หากไม่ทราบวันแรกของรอบเดือนสุดท้าย อาจทำให้คำนวณอายุครรภ์ผิดพลาด และมีผลในการประเมินขนาดของทารกในครรภ์ผิดพลาดได้นะคะ

  แนะนำให้คุณ Wanwisa Binram ติดตามฝากครรภ์ต่อเนื่อง และให้แพทย์ที่ดูแลประเมินอีกทีนะคะ