ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ 1-2 สัปดาห์ จากการทำ IUI ขึ้นเครื่องบินได้ไหม เข้าเครื่องสแกนเป็นอันตรายไหม

 •  NUi NUi Mukdasanit
  สมาชิก
  ตั้งครรภ์ 1-2สัปดาห์ จากการทำ iui ขึ้นเครื่องบินได้ไหมคะ แล้วถ้าได้เข้าเครื่องสแกนเป็นอันตรายไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ NUi NUi Mukdasanit,

                     เครื่องสแกนร่างกายในสนามบิน ในห้างสรรพสินค้า รถไฟฟ้า หรือตามสถานที่ต่างๆ จะเป็นเครื่องที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งไม่ได้มีผลอันตรายกับทารกในครรภ์แต่อย่างใดค่ะ ดังนั้น สามารถที่จะสแกนได้ รวมถึงสามารถที่จะเดินทางโดยเครืองบินได้ค่ะ ทั้งนี้ การตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือจากการทำ IUI (การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก) ก็ไม่ถือว่าแตกต่างกัน

                     โดยทั่วไป หากอายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ สายการบินส่วนใหญ่ จะให้มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันกำหนดคลอด และรับรองว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ในขณะตั้งครรภ์อยู่โดยทั่วไป และหากอายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์ไปแล้ว จะไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเครื่องบิน เพราะอาจเสี่ยงต่อการคลอดระหว่างอยู่บนเครื่องบินได้ หรือหากเป็นการตั้งครรภ์แฝด ก็จะห้ามเดินทางตั้งแต่อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป