ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 21 มกรา มีเพศสัมพันธ์ หลั่งในวันที่ 31 มกรา ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา มีอาการเหมือนคนท้อง จะท้องไหม

 •  ท้องฟ้า นา
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาวันที่ 21 หมด 27 มกราคม 63 หลั่งใน 31 มกราคม 63 ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา รู้สึกปวกหัว อาเจียน เจ็บเต้านม ท้องเสีย เหมือนอาการคนท้อง สอบถามคุณหมอว่ามีโอกาสท้องไม่ค่ะ ตรวจครรภ์ได้ตอนไหนค่ะ
  ท้องฟ้า นา  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ท้องฟ้า นา

  ชุดตรวจการตั้งครรภ์ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิ หากประจำเดือนขาดหายไปแล้ว น่าจะให้ผลบวกได้ค่อนข้างแน่นอนแล้วค่ะ

  อาการอื่นๆดังกล่าวมา ไม่จำเพาะเจาะจงต่อการตั้งครรภ์ แนะนำการตรวจการตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะ หรือถ้าไม่แน่ใจ ควรไปยืนยันด้วยผลเลือดหรืออัลตราซาวน์หน้าท้องเพื่อยืนยันที่รพ.อีกครั้งค่ะ