ถามแพทย์

 • ปวดใต้ราวนมข้างซ้าย เวลานอนหงาย เเน่นหน้าอกหายใจไม่ออก เป็นอะไร

 •  Sirilak Bodeerat
  สมาชิก
  หนู ปวดใต้ราวนมข้างซ้ายอยากทราบว่าจะเป็นอะไรมั้ยค่ะ เวลาหนูนอนหงาย เเน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

  สวัสดีค่ะ คุณ Sirilak Bodeerat,

                    อาการเจ็บใต้ราวนมข้างซ้าย อาจเกิดจาก

                    1. การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณทรวงอก สาเหตุ เช่น จากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ใช้กล่ามเนื้อหน้าอกมากไป เช่น ยกเวท วิดพื้น หรือออกกำลังกายผิดท่า หรือจากการใช้งานหนัก เช่น ยกของหนัก หรือเกิดจากอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่น การถูกต่อย ถูกชก ถูกชน เป็นต้น อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก การหายใจเข้าออกลึกๆ การไอ หรือจาม หรือเกิดอ่าการเจ็บในบางท่าทาง มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                    2. กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ มักจะปวดหลายตำแหน่งแต่เป็นข้างเดียว   สาเหตุและอาการจะคล้ายกับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก

                     ส่วนสาเหตุอื่นๆ เช่น  การมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ เป็นต้น แต่มักจะต้องมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก มีไข้ เป็นต้น

                     ดังนั้น หากไม่ได้มีอาการอื่นๆ อีก และอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เป็นเฉพาะท่านอนหงาย ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกท่า หรือเป็นตอนไม่นอนด้วย ก็น่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อหรือกระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ ซึ่งในเบื้องต้น ควรงดการใช้งานกล้ามเนื้อของทรวงอก เช่น การยกของหนัก เข็นของหนัก งดการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอก หรือกระเทือนถึงกล้ามเนื้อหน้าอก อาจลองใช้วิธีการประคบร้อนตรงจุดที่เจ็บ หากปวดมาก อาจใช้ยาทาน เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดต่างๆ เช่น  ไดโลฟีแนค (diclofenac) หากอาการเจ็บไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก มีไข้ หรือรู้สึกแน่นหน้าอก หายใจไม่ออกตลอดเวลา ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะ