ถามแพทย์

  • หน้าและคอร้อน แต่บริเวณลำตัวไม่ร้อน

  •  Netnapha Hunjan NongDream
    สมาชิก
    บริเวณหัวและลำคอจะร้อนแต่ลำตำจะไม่ร้อน ค่ะ เป็นมาหลายวันแล้วค่ะ

    สวัสดีค่ะ 

              เบื้องต้นหากมีอาการไข้ที่เกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันร่างกาย โดยมากจะมีอุณหภูมิ เพิ่มสูงขึ้นเท่าๆกันทั่วร่างกาย โดยปลายมือปลายเท้าอาจจะเย็นได้ แต่ช่วงแกนกลางลำตัวจะมีอุณหภูมิที่เท่าๆกันค่ะ  ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าอุณหภูมิร่างกายที่เราจับด้วยมือเราได้นั้นมีความแม่นยำจริงหรือไม่ แนะนำให้ใช้ปรอทวัดไข้ โดยทำการวัดใต้ลิ้นอมไว้ ประมาณ 2-3 นาทีค่ะ จากนั้นนำปรอทออกมาดูขีดในระดับสายตา โดยการวัดวิธีนี้ อุณหภูมิร่างกายเราที่ปกติจะอยู่ที่ 36.5 - 37.5 องศาค่ะ เบื้องต้นหากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำผู้ป่วยอาจจะมาทำการตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลหรือ อนามัยใกล้บ้านค่ะ