ถามแพทย์

 • กินยาคุมเม็ดแรก แผงแรกแล้วมีเพศสัมพันธ์เลย จะท้องไหม แล้วเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมจะท้องไหม

 •  Wirinda
  สมาชิก
  ขอสอบถามหน่อยค่ะ ?? 1.กินยาคุมเม็ดแรก แผงแรก และมีเพศสัมพันธ์เลย แถมแฟนหลั่งในด้วยค่ะ จะท้องไหมค่ะ ??....... 2.กินยาคุมไดแอนได้ 3 เม็ด แล้วมาเปลี่ยนกินแอนนา เม็ดที่ 4 มีผลต่อการเสี่ยงท้องไหมค่ะ ??...... 3.แต่ตอนนี้ก็กินยาคุมแอนนาอยู่ค่ะ 9 วันแล้วค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Wirinda,

                           1. หากได้ทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรก ภายในไม่เกิน 5 วันนับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ยาคุมกำเนิดจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ซึ่งยาคุมจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากเพิ่งทานเป็นแผงแรก ยาคุมอาจยังออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ แนะนำควรใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยไปก่อน

                           แต่หากเลย 5 วันนับจากมีประจำเดือนมาไปแล้ว ยาคุมกำเนิดจะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันได้ทันที ต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้นหากเลย 5 วันมาแล้ว การทานเม็ดแรก แล้วมีเพศสัมพันธ์เลย ยาคุมจะยังไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ               

                           2. การเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมกำเนิดจากไดแอน เป็นแอนนา ซึ่งเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม แบบที่มีฮอร์โมนเท่ากันทุกเม็ด สามารถทำได้ค่ะ ไม่ได้ทำให้โอกาสตั้งครรภ์มากขึ้น

                            ปัจจัยที่จะลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดได้แก่ การลืมทานยา การทานยาในเวลาที่ต่างกันในแต่ละวัน มีอาเจียนหรือท้องเสีย ทานยาอื่นบางชนิดร่วมด้วย เป็นต้น