ถามแพทย์

 • ตรวจ anti HIV. 50วัน 70 วัน

 •  ปลาทู
  สมาชิก
  Anti HIV. Ag/Ab Alintny Ag/Ab s/co 0.08 non reactive cutoff 1.00. เชื่อได้ยังครับ ทั่งๆ ที่ผมมีอาการหล้งเสี่ยงที่ 4 สัปดาห์เป็นไปได้ไหม่ครับที่ตรวจไม่เจอ หรือ ฟักตัว ลิ้นเป็นฝ้าด้วย
  ปลาทู  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/anti-hiv%E2%80%8B-50%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-70-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3