ถามแพทย์

 • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับบีที่รพ.หนึ่งมาแล้ว ถ้าจะเอาไปฉีดวัคซีนอีกรพ.หนึ่ง ต้องเอาผลไปด้วยหรือไม่ ต้องเจาะเลือดซ้ำหรือเปล่า

 •  pong 123
  สมาชิก

  ไปตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับบี ที่แล็ปเทคนิคการแพทย์เอกชน พบว่าไม่มีภูมิฯ เลยอยากไปฉีด ที่ รพ.รัฐ ผมต้องเอาใบตรวจเลือดที่แล็ปเทคนิคการแพทย์เอกชนนั้น ไปด้วยหรือไม่ครับ หรือ รพ.รัฐ จะเจาะหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับบี อีกไหม จึงจะได้ฉีดวัคซีน ขอบคุณครับ

  pong 123  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณpong 123

  โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี เป็นโรคที่มีการติดเชื้อไวรัสของตับ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBV) การติดเชื้อนี้อาจนำไปสู่โรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อตับและชีวิตได้ เช่น ตับวาย ตับแข็ง และมะเร็งตับได้ จึงจำเป็นที่ต้องตรวจหาว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ ถ้าไม่มีควรจะต้องได้รับวัคซีน เพราะในบางรายเมื่อเป็นโรคไปแล้ว อาจกำจัดเชื้อออกไม่หมด และเกิดโรคต่างๆดังกล่าวไปตามมา

  โดยควรเอาใบตรวจเลือดไปที่รพ.ที่จะไปรับวัคซีนด้วยค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้ต่อกันได้เลย ไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดใหม่ ขึ้นกับวิจารณญาณของแพทย์ผู้รักษาอีกครั้ง หรือถ้าผลเลือดนั้นๆ ตรวจได้ไม่ครบถ้วนตามที่แพทย์ต้องการ ตรวจมานานเกิน 3 เดือนแล้วหรือต้องการตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอที่อาจจะรับวัคซีนคู่กันไปด้วยได้ ก็อาจต้องมีการเจาะเลือดซ้ำได้