ถามแพทย์

 • ตรวจหาการตั้งครรภ์ วันที่ 18, 19 และ 21 ก.ย. ขึ้นขีดที่ 2 จางๆ วันที่ 22 ก.ย. ตรวจไม่พบ แล้วมีเลือดออกจากช่องคลอด ท้องไหม

 • ประมาณวันที่ 18 ตรวจปัสสาวะขึ้น 2 ขีดจางๆแล้ววันที่ 19 ตอนเช้าก็ตรวจอีกครั้งก็ขึ้น 2 ขีดจางๆเหมือนกันแต่ชัดกว่าวันที่ 18พอวันที่ 21 ก็ตรวจอีกครั้งก็ขึ้น 2 ขีดจางๆเหมือนกันแต่พอวันนี้วันที่22ตอนเช้าซื้อที่ตรวจแบบหยดมาตรวจกับไม่ขึ้นแล้วก็กลับไปซื้อที่ตรวจแบบจุ่มมาตรวจซื้อมาอยู่ 2 แบบก็ขึ้นขีดจางๆเหมือนกันแต่เวลา12นาฬิกากลับมีเลือดออกแบบนี้ท้องหรือไม่ท้องคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ กุลยา แซ่หว้า,

                        การที่ตรวจหาการตั้งครรภ์ (แบบจุ่ม) ในวันที่ 18, 19 และ 21 ก.ย. แล้วพบขึ้นขีดที่ 2 จางๆ ก็แสดงว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น  ส่วนในวันที่ 22 ก.ย. เมื่อตรวจโดยใช้ที่ตรวจแบบหยด กลับพบขึ้น 1 ขีด แต่เมื่อใช้ที่ตรวจแบบจุ่ม กลับพบขึ้นขีดที่ 2 จางๆ แล้วต่อมาได้มีเลือดออกจากช่องคลอด แสดงว่าอาจเกิด

                       - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ท้องลม เป็นต้น

                       - การตรวจแบบจุ่ม ได้ตั้งทิ้งไว้นานเกิน 5 นาทีแล้วมาอ่านผล ทำให้เกิดขีดที่ 2 ขึ้นแบบจางๆ ได้ โดยเป็นรอยระเหยจากปัสสาวะ ไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์

                       แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อให้ตรวจยืนยันว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ หากมี แพทย์ก็จะสาเหตุต่อไปว่าเลือดที่ออกเกิดจากอะไร เป็นแค่แท้งคุกคาม หรือเกิดการแท้งสมบูรณ์ไปแล้วหรือไม่ค่ะ จะได้รีบรักษา ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะ