ถามแพทย์

 • ตอนเช้าตรวจน้ำตาลในเลือดได้ 126 พอหลังไปกินอาหารระหว่างวัน ตรวจน้ำตาลหลังทานข้าวอีกทีได้ 243 แบบนี้เป็นเพราะอะไร

 •  Panakorn Malai
  สมาชิก
  ผมป่ายเป็นไทรอยด์ ตอนเช้าตรวจน้ำตาลได้ ตอนเช้าตรวจน้ำตาลได้ 126 พอตกบ่ายมาไปเป็นกรรมการตัดสินอาหารได้ชิมทั้งอาหารคาวและอาหารหวานตรวจวัดน้ำหนักพอตกบ่ายมาไปเป็นกรรมการตัดสินอาหารได้ชิมทั้งอาหารคาวและอาหารหวานตรวจวัดน้ำตาลอีกที ได้ 243 เหตุเกิดจากอะไรครับ
  Panakorn Malai  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Panakorn Malai

  การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อคัดกรองหาโรคนั้น ปกติจะต้องตรวจหลังจากอดอาหารและน้ำเป็นเวลาอย่างต่ำ 8 ชั่วโมง มักตรวจในช่วงเช้าของวัน โดยค่าระดับน้ำตาลในเลือดปกติควรต่ำกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หากอยู่ระหว่าง 100-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อาจอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และเมื่อสูงกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จะถือว่าเป็นโรคเบาหวาน

  ปกติจะไม่ได้มาเจาะตรวจน้ำตาลในเลือดหลังจากกินอาหารมาระหว่างวันแล้ว เพราะค่านี้จะไม่ได้บอกอะไรชัดเจน ใช้วินิจฉัยโรคไม่ได้ ยกเว้นทราบว่าเป็นเบาหวานอยู่แล้ว แล้วต้องการจะดูน้ำตาลก่อนมื้ออาหารมื้อถัดไป จึงจะมีการเจาะซ้ำๆในระหว่างวัน เพราะแม้ในคนปกติที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน เมื่อกินอาหารไประหว่างวันก็มีผลทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดสูงเกิน 126 ได้เช่นกัน แต่ในคนปกติพออดอาหาร ร่างกายก็จะจัดการให้ระดับน้ำตาลกลับมาเป็นปกติได้ 

  แนะนำการปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลสั่งเจาะเลือดดโยตรงอีกครั้งค่ะ