ถามแพทย์

 • ค่าน้ำตาลในเลือดตอนตื่นนอนสวิง วัดได้ 112 อีกวัน 107 อีกวัน 65 แบบนี้เป็นเพราะอะไร

 •  Panakorn Malai
  สมาชิก
  คือตอนนี้ผมกินยารักษาไทรอยครับ แล้ววัดน้ำตาล บ้างวันตื่นนอนน้ำตาล 112 บาง วัน 107 บางวัน 65 เป็นเพราะอะไรครับ
  Panakorn Malai  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Panakorn Malai

  ในที่นี้น่าจะเป็นน้ำตาลหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมงขึ้นไป คือเป็นน้ำตาลตอนตื่นนอน

  โดยระดับน้ำตาลในเลือดหลังการอดอาหารครบ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ควรจะไม่เกิน 100 ในคนปกติ ถ้าอยู่ในช่วง 100-126 จัดว่าเป็นช่วงใกล้จะเป็นเบาหวาน จำเป็นต้องเฝ้าระวัง และควบคุมอาหารหวาน

  จากที่กล่าวมา ระดับน้ำตาลที่ไม่เท่ากันในแต่ละวันนั้น มีสาเหตุได้จากหลายอย่างเช่น มีความเจ็บป่วยเช่นกินได้น้อยลง คลื่นไส้ อาเจียน มีภาวะเจ็บป่วยทางกาย หรือประเภทของอาหารที่กินในช่วงนั้นๆ

  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีระดับน้ำตาลตอนอดอาหารที่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเกิน 100 ขึ้นไปแล้ว จัดอยู่ในเกณฑ์ใกล้จะเป็นเบาหวานได้ ต้องเฝ้าระวัง ลดอาหารหวานหมั่นตามระดับน้ำตาล และติดตามอาการกับผลเลือดกับแพทย์สม่ำเสมอค่ะ