ถามแพทย์

 • ตรวจ HbA1c ได้ 5.9 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ มีโอกาสเป็นเบาหวานไหม ดูแลตัวอย่างไร

 • ตรวจ HB AIC น้ำตาลสะสม ได้ 5.9 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ มีโอกาสเป็นเบาหวานมั้ยค่ะ และต้องรักษาตัวเบื้องต้นยังไงค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ น้ำ เสาวลักษณ์ รัตนดี,

                    การตรวจค่าน้ำตาลในเลือด โดยการดูค่า Glycated hemoglobin (HbA1c) เป็นการตรวจวัดระดับโปรตีนฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ถูกจับเกาะด้วยน้ำตาลกลูโคส ค่าที่ได้จะสะท้อนถึงระดับความเข้มข้นเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือดตลอดช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา การตรวจด้วยวิธีนี้มักใช้ในการใช้ในการติดตามการควบคุมโรคเบาหวาน เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ แต่ก็สามารถนำมาใช้วินิจฉัยโรคเบาหวานได้ด้วย

                   โดยค่าปกติ ควรจะตรวจได้น้อยกว่า 5.7 mg%  ส่วนค่าที่ตรวจได้ระหว่าง 5.7 mg% ถึง 6.4 mg% ถือว่ามีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน และหากตรวจได้มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 mg% ถือว่าเป็นเบาหวาน

                   ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 5.9 mg% ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน ซึ่งการดูแลได้แก่

                   - การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

                   - ลดการทานขนมหวานต่างๆ ทั้งขนมไทยและขนมฝรั่ง น้ำหวานต่างๆ รวมถึงนมหวาน นมเปรี้ยว ผลไม้ที่รสหวานจัด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน น้อยหน่า ละมุด ขนุน อ้อย เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ควรลดอาหารประเภทแป้ง ทั้งข้าว ขนมปัง เมนูเส้นต่างๆ รวมถึงอาหารที่มีไขมันสูงด้วย

                   - จำกัดการบริโภคน้ำตาลในแต่ละวัน ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา (รวมปริมาณทั้งที่อยู่ในอาหารและเครื่องดื่ม)

                    - การออกกำลังกายเป็นประจำ

                    - การตรวจติดตามระดับน้ำตาลต่อทุก 3 เดือน

                    ทั้งนี้ หากมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจคัดกรองหาโรคอื่นๆ ร่วมไปด้วย เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น