ถามแพทย์

  • สามารถตรวจครรภ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์ 14 วันหรือ 21 วัน ได้หรือไม่

  •  modiee
    สมาชิก
    เราสามารถตรวจครรภ์ได้กี่วันครับหลังจากมีเพศสัมพันธ์ 14วันหรือ21วันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ได้มั้ยครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ modiee,

                      การตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะนั้น ระยะเวลาที่สามารถเริ่มตรวจพบได้ จะขึ้นกับความไวของชุดตรวจปัสสาวะแต่ละยี่ห้อด้วย ซึ่งในชุดตรวจที่มีความไวสูง จึงอาจจะเริ่มตรวจพบได้หลังจากเกิดการปฏิสนธิ (หรือวันที่มีเพศสัมพันธ์) ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป แต่หากจะให้แน่นอน ก็ควรตรวจหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แล้วประมาณ 2 สัปดาห์ หรือ 14 วันเป็นต้นไป ซึ่งก็จะตรวจพบได้เกือบ 100% แล้วค่ะ