ถามแพทย์

 • ตรวจครรภ์หลังมีเพศสัมพันธ์

 •  6amsunrise
  สมาชิก

  อยากทราบว่ามีเพศสัมพันธ์มาแล้ว 3 อาทิตย์ ตรวจแล้วขึ้น 1 ขีด สามารถสรุปได้เลยไหมคะว่าไม่ตั้งครรภ์

  6amsunrise  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E-4