ถามแพทย์

  • ตรวจครรภ์ตอนไหน

  • ตรวจครรภ์หลังมีพสพ.10วันเชื่อถือได้มากแค่ไหนคะ ไปอ่านเจอมาว่า10-15วันหลังมีพสพ.ก็สามารถตรวจครรภ์ได้ ตรวจหลังจาก10วัน ขีดเดียวค่ะ สบายใจได้หรือยังคะ ตอนนี้ไม่สบายใจเลยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ พลอย พลอย ย.

                          การตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ จะขึ้นกับความไวของชุดตรวจปัสสาวะแต่ละยี่ห้อด้วย โดยส่วนใหญ่จะเริ่มตรวจพบหลังจากมีการปฏิสนธิไปมากกว่า 1 สัปดาห์แล้ว แต่จะให้ได้ผลที่แน่นอนขึ้น ก็ควรรอประมาณ 2 สัปดาห์ หรือ 14 วัน และตรวจในตอนเช้าหลังตื่นนอน โอกาสที่จะตรวจพบก็จะมากกว่า 90% ค่ะ