ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มาเกิน 7 วัน เผลอเอาจุ่มลงไปในชักโครก พบขึ้น 2 ขีด จะท้องไหม

 •  paphada123
  สมาชิก

  ประจำเดือนไม่มาเกิน7วันเลยซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ วางทิ้งไว้ในห้องน้ำ2-3นาที เพราะจะล้างหน้าก่อน แต่เผลอเอาจุ่มลงไปในชักโครก แล้วโดนตรงที่แสดงผลด้วย มีโอกาสที่จะไม่ท้องมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ paphada123,

                       การตรวจหาการตั้งครรภ์โดยใช้ชุดตรวจจากปัสสาวะนั้น ควรใช้ปัสสาวะที่ออกมาจากท่อปัสสาวะ โดยการนำถ้วยเล็กๆ (ซึ่งในชุดตรวจ มักจะมีให้มาด้วย) มารองปัสสาวะที่ออกมา แล้วจึงนำปัสสาวะจากถ้วยนั้นไปตรวจ โดยหากเป็นชนิดแถบสำหรับจุ่ม ก็ให้นำจุ่มลงไปในถ้วย โดยนำแถบด้านที่ให้จุ่ม จุ่มลงไปให้ระดับน้ำปัสสาวะไม่เกินขีดที่กำหนด และอ่านผลภายในไม่เกิน 5 นาที หากเป็นชนิดแบบหยด (หรือแบบตลับ) ก็ให้หลอดสำหรับดูดปัสสาวะ ดูดปัสสาวะจากถ้วยและหยดลงไปในตลับทดสอบ และอ่านผลภายในไม่เกิน 5 นาทีเช่นกัน

                      การตรวจทั้ง 2 แบบนั้น ไม่ควรนำน้ำปัสสาวะจากชักโครกไปตรวจ หรือใช้แถบสำหรับตรวจจุ่มลงในชักโครกโดยตรง เพราะย่อมทำให้ผลผิดพลาดได้ค่ะ ดังนั้น หากได้จุ่มแถบตรวจลงไปในชักโครก แนะนำควรตรวจใหม่ให้ถูกต้องค่ะ หากตรวจใหม่แล้ว ยังคงพบขึ้น 2 ขีด ก็แสดงว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ