ถามแพทย์

 • ตรวจหาการตั้งครรภ์ก่อนมีประจำเดือน 4 วันขึ้น 2ขีดจางมาก ต่อมามีเลือดออก ตรวจพบ 2 ขีดจางๆ เป็นท้องแล้วจะแท้งไหม

 •  ออยล์
  สมาชิก
  ตรวจการตั้งครรภ์ ก่อนประจำเดือนมา 4 วัน ขึ้น 2 ขีดคะ แบบจางมากๆ จางแบบต้องเพ่งดูอะคะ เช้าก่อนประจำเดือนมา 3 วันก็ตรวจอีก ขึ้น2ขีดแบบจางๆเหมือนเดิมคะ แล้วสายๆก่อนประจำเดือนมา 2 วัน คือประจำเดือนมาก่อนกำหนด 2 วันคะ ก่อนจะมีเลือดออก ตอนเช้าได้ยกของหนัก คะ สายๆเริ่มมีเลือดไหลคะ คล้ายประจำเดือน เป็นอยู่ 4 วันคะ ไม่มีอารการปวดท้องเลยคะ . วันที่ 4 ของประจำเดือน ได้ตรวจการตั้งครรภ์ คะ ที่ทดสอบการตั้งครรภ์ ขึ้น 2 ขีดจางๆ แบบไม่ต้องเพ่งเลยคะ แบบนี้ท้องไหมคะ หรือว่าท้องแล้วแท้ง .

  สวัสดีค่ะ คุณ ออยล์

                         หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง โดยทำตามคำแนะนำในฉลาก และอ่านผลหลังจากทดสอบไม่เกิน 5 นาที แล้วพบขึ้น 2 ขีดจางๆ แสดงว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจริง ดังนั้น การมีเลือดออกมา จึงน่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น 

                         ดังนั้น ในช่วงนี้ ควรงดการทำงานหนัก งดการยกของหนัก ห้ามออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกชนิด พยายามเดินให้น้อยที่สุด ห้ามการวิ่ง ควรพยายามนอนพักผ่อนให้มากที่สุด งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีน หากยังคงมีเลือดออกอยู่ หรือเริ่มมีปวดท้องน้อย ควรรีบไปพบสูติ-นรีแพทย์โดยเร็วค่ะ

                       แต่หากได้อ่านผลตรวจปัสสาวะหลังจากทดสอบที่นานมากกว่า 5 นาที การขึ้น 2 ขีดจางๆ อาจเป็นผลลบลวง คือไม่ได้มีการตั้งครรภ์จริงๆได้ โดยขีดที่ 2 ที่ปรากฏนั้น อาจเป็นรอยระเหยของปัสสาวะได้ 

                    นอกจากนี้ หากมีการใช้ยาบางอย่างอยู่ อาจทำให้เป็นผลบวกปลอมได้ เช่น ยาฮอร์โมนกระตุ้นที่ใช้เพื่อให้เกิดการตกไข่ ยา diazepam, alprazolam, clozapine, chlopromazine, phenobarbital, bromocriptine, flurosemide, methadone เป็นต้น หรือมีโรคบางอย่างอยู่ก็อาจทำให้ตรวจพบ 2 ขีดได้ เช่น เนื้องอกหรือมะเร็งรังไข่ ซีสต์ที่รังไข่ เนื้องอกของต่อมใต้สมอง เป็นต้น