ถามแพทย์

  • ทานยาคุมกำเนิดยี่ห้อดิออร์รา เอายาเม็ดที่ 17 มากินในวันที่ 15 จะเป็นอะไรไหม

  • อยากถามว่าพอดีกินยาคุมผิดเม็ดปกติต้องกินเม็ดที่15แต่ดันไปกินเม็ดที่17พอผ่านมาอีกวันเห็นว่ากินยาผิดเม็ดเลยกลับมากินเม็ดที่15จะเป็นอะไรไมคะช่วยแนะนำหน่อยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ น้องแหม่ม ซาลาแมง,

                               ยาคุมกำเนิดยี่ห่อดิออร์รา (diora) เป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันในทุกเม็ด ดังนั้นการทานเม็ดยาที่เป็นเม็ดฮอร์โมน 21 เม็ดแรกจึงไม่แตกต่างกัน สามารถทานเม็ดใดทดแทนกันก็ได้

                              ดังนั้นหากคุณ น้องแหม่ม นำเม็ดยาเม็ดที่ 17 มาทานแทนเม็ดที่ 15 จึงไม่ได้ทำให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแต่อย่างใด และในวันถัดไป ก็ให้นำเม็ดที่ 15 มาทานต่อไปค่ะ และทานต่อไปเรื่อยๆ จนหมดแผงเช่นเดิม