ถามแพทย์

 • มักได้ยินเสืยงแปลกๆ มาคุยด้วย มีความคิดแปลกๆ เกิดขึ้น ควรรักษาอย่างไร

 •  Kie Syamphone Ctm
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ ฉันมักได้ยินเสืยงแปลกๆเหมือนมีวิญญานคุยด้วย มันจะได้ยินชัดตอนนอน ฉันกลัวและวิตกจนเกีดการต่อต้านทำให้เหนื่อยทุกครั้ง ตอนนี้ฉันสังเกตุดูตัวเองมีความคิดแปลกๆ บ้าบอเกีดขื้นเมือก่อนฉันจะชอบเข้าวัดมาก แต่เดื่ยวนี้ไม่รู้ทำไมฉันถึงได้คิดวิปราสกับสิ่งศักสิทธิ์ ฉันอยากทราปว่าอาการแบบนี้ควรรักษาอย่างไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kie Syamphone Ctm,

                       อาการได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาคุยด้วย และมีความคิดแปลกๆ ประหลาดที่ไม่เคยเป็น อาจเป็นอาการของ

                       - โรคจิตเภท (Schizophrenia) ซึ่งเป็นโรคที่จะมีอาการต่างๆ ได้แก่ อาการประสาทหลอน คืออานมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้สึก หรือรับรสที่ไม่มีอยู่จริง มีอาการหลงผิด คืออาจเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่มีอยู่จริง หรือเกิดความผิดปกติทางความคิด โดยมีกระบวนการคิดที่ผิดไปจากปกติหรือไม่เป็นเหตุเป็นผล นอกจากนี้ ก็จะมีปัญหาด้านการแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมเปลี่ยนไป

                        - มีโรคของระบบประสาทและสมอง เช่น ได้รับอุบัติเหตุทางสมอง โรคหลอดเลือดในสมอง สมองอักเสบ เนื้องอกในสมอง เป็นต้น

                        - มีโรคทางกายอื่นๆ เช่น เป็นเอดส์ ติดเชื้อมาลาเรียขึ้นสมอง ไทรอยด์เป็นพิษรุนแรง โรคภูมิแพ้ตนเอง เป็นต้น

                         - การใช้สารเสพติด เช่น ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน โคเคน เป็นต้น

                         - เป็นอาการหนึ่งของโรคทางจิตอื่นๆ เช่น ซึมเศร้า อารมณ์ 2 ขั้ว เป็นต้น

                        แนะนำควรเล่าอาการให้คนใกล้ชิด คนสนิทหรือคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันให้รับรู้ถึงอาการผิดปกติของเรา เพื่อเป็นข้อมูลให้คนอื่นทราบว่าเราอาจกำลังป่วยเป็นโรคบางอย่าง เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีอาการผิดปกติรุนแรงเกิดขึ้น จะได้ให้เป็นข้อมูลแก่แพทย์ผู้รักษาได้ และควรรีบหาเวลาไปพบแพทย์เพื่อทำการซักประวัติ ตรวจร่างกายหาสาเหตุของความผิดปกติ จะได้รักษาไม่ให้อาการรุนแรงไปกว่านี้ค่ะ