ถามแพทย์

 • มีภาวะซึมเศร้าอยู่ และตอนนี้มีภาวะถอยห่างจากคนรัก คนใกล้ตัวร่วมด้วย ควรทำอย่างไร

 •  Sunny Marry
  สมาชิก

  มีแฟนเป็นชาวต่างชาติ แฟนมีภาวะซึมเศร้าด้วย และสังเกตอาการแฟนเริ่มถอยห่าง เริ่มมีความกังวลเหมือนลักษณะของ Philophobia แต่เขาเคยบอกว่าไม่ใช่แค่กับคนรัก แต่เป็นกระทั่งความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วย ควรทำอย่างไรดีคะ เพื่อให้เขาลดความกลัวลงได้

  Sunny Marry  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Sunny Marry

  หากมีความกลัว หรือหลีกเลี่ยงกับทุกๆสิ่งทุกอย่างในทุกด้านของชีวิตอาจจะไม่ใช่ภาวะโรคกลัวความรัก หรือ Philophobia ดังที่กล่าวมาเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมีความผิดปกติทางจิตอื่นๆเช่นภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า หรือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างผิดปกติร่วมไปด้วย

  การจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่นั้นจะดูจากว่ามีภาวะซึมเศร้าติดต่อกันอย่างน้อย 2 อาทิตย์ขึ้นไป โดยไม่มีช่วงที่ดีขึ้นเลย มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย อาจมีอาการเบื่ออาหาร หรือในบางรายก็จะไปรับประทานทานอาหารมากขึ้น น้ำหนักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอนน้อยหรือนอนมากกว่าปกติ และเก็บตัวมากจนไม่ออกไปทำงาน ไม่ออกไปเข้าสังคม 

  หากมีอาการเข้าข่ายลักษณะที่กล่าวไป หรือมีการหลีกห่างออกจากสังคมคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน ควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินสุขภาพจิตอย่างละเอียดให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัด หากมีความผิดปกติใดๆ ควรได้รับการรักษาและติดตามอาการในระยะยาวอย่างเหมาะสมต่อไป การดูแลตัวเองเบื้องต้น พยายามหากิจกรรมที่ชอบทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องเศร้า พูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่ไว้ใจได้เพื่อระบายความทุกข์