ถามแพทย์

 • ช่องคลอดแห้ง เวลามีเพศสัมพันธ์จะเจ็บ เพราะไม่มีน้ำเลย ควรทำอย่างไรดี

 •  tayamon
  สมาชิก

  คือมีปัญหาช่องคลอดแห้งค่ะ เวลามีเพศสัมพันธ์จะเจ็บและแสบเพราะไม่มีน้ำเลยค่ะ คือมีอารมณ์แต่ไม่มีน้ำเลยค่ะ และเป็นคนเสร็จยากมากเลยค่ะ อย่างงี้ควรทำยังไงดีคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ tayamon,

                        หากยังอยู่ในวัยเจริญพันธ์ุ คือยังไม่ถึงวัยหมดประจำเดือน แล้วมีปัญหาช่องคลอดแห้งในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ คือไม่มีน้ำหล่อลื่นออกมา หรือออกมาน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่ได้ให้แสบ คันช่องคลอดในเวลาอื่นๆ ไม่มีปัสสาวะแสบขัด ก็แสดงว่าน่าจะเกิดจากการที่ไม่มีอารมณ์ร่วมทางเพศสัมพันธ์ โดยอาจเกิดจากการมีความเครียด วิตกกังวล มีปัญหากับฝ่ายชาย หรือเกิดจากการที่ฝ่ายชายมีการเล้าโลมกระตุ้นฝ่ายหญิงไม่เพียงพอขณะที่มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั้น ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ ก็ควรลดความเครียด วิตกกังวลในเรื่องต่างๆ และควรให้ฝ่ายชายเล้าโล้มฝ่ายหญิงก่อนที่จะสอดใส่อวัยวะเพศ หากยังคงมีน้ำหลื่อลื่นน้อย อาจใช้เจลช่วยในการหล่อลื่นค่ะ แต่หากยังคงมีปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจและให้คำแนะนำในการมีเพศสัมพันธ์ค่ะ

                         แต่หากมีอาการช่องคลอดแห้งแม้จะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ เช่น ทำให้แสบ คันในช่องคลอด มีอาการปัสสาวะแสบขัด เป็นต้น อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น มีการติดเชื้อในช่องคลอด การเคยได้รับการฉายรังสีรักษาบริเวฯอุ้งเชิงกราน เป็นต้น หรือหากอยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้ว เหล่านี้ ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ หากเกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนเพศ แพทย์ก็จะพิจารณาใช้ฮอร์โมนช่วยในการรักษาค่ะ