ถามแพทย์

 • ช่วยแปลผลตรวจการตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบบีและซีให้หน่อย

 •  nirawan
  สมาชิก
  HBs Ag =Positive Anti-HBs =Negative Anti-HCV=Negative
  nirawan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ nirawan

  ผลเลือดดังแนบ เป็นผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งพบ่วามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีซึ่งยังไม่มี แปลว่าตอนนี้อาจมีการติดเชื้ออยู่คือเป็นแบบเฉียบพลันซึ่งอาจจะกำจัดออกได้ภายหลัง หรือมีการติดเชื้อในอดีตที่ร่างกายก็ยังกำจัดออกไม่ได้ เป็นการติดเชื้อเรื้อรัง 

  และยังมีการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งพบว่ายังไม่มีการติดโรคไวรัสตับอักเสบซี

  แนะนำการปรึกษาแพทย์ที่ดูแลโดยตรงเพื่อตรวจเลือดเพิ่มเติมเรื่องการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเพื่อดูว่าเป็นการติดเชื้อในระยะใด และควรรักษาอย่างไรต่อไป