ถามแพทย์

 • มีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ จะเป็นอะไรไหม

 • ตอนแรกเป็นสีน้ำตาลกลิ่นคล้ายเลือดแต่ตอนนี้มีเลือดไหลออกมาบ้างจะเป็นอะไรไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ พอสักที่ เลือกแล้ว

  การที่มีเลือดออกทางช่องคลอดขณะที่ตั้งครรภ์ สาเหตุที่พบได้บ่อยได้แก่ การแท้งคุกคาม และการแท้งค่ะ

  การแท้งคุกคาม เป็นภาวะที่สามารถนำไปสู่การแท้งจริงๆได้ค่ะ  โดยมีอาการต่างๆ เช่น เลือดออกทางช่องคลอด อาการปวดท้อง เป็นต้น

  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

  แนะนำคุณ พอสักที่ เลือกแล้ว งดออกแรง งดการเดิน พยายามนั่งหรือนอนพักเป็นหลัก และควรรีบไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อตรวจดูอาการนะคะ