ถามแพทย์

 • การทำอัลตร้าซาวด์ จำเป็นไหมที่ต้องถอดเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ

 •  Rerksak Songanjana
  สมาชิก
  อยากเรียนถามครับว่าการทำอัลตร้าซาวด์ภายนอก ไม่ถอดรองเท้า ไม่ถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะ จะมีผลเสียอย่างไรไหมครับ ผมเข้ารับการตรวจอัลตร้าซาวด์ที่อัณฑะ เพื่อหาvaricocele แต่ไม่ได้ถอดรองเท้า ไม่ได้ถอพนาฬิกา ระหว่างการตรวจ ส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า หรือ นาฬิกา จะรบกวนultrasound ทำไห้ภาพไม่ชัดเจนได้ไหมครับ

  สวัสดีครับ คุณ Rerksak Songanjana

  เครื่องอัลตราซาวด์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อส่งผ่านเนื้อเยื่อ น้ำ หรือ กล้ามเนื้อของร่างกาย แล้วสะท้อนออกมาเป็นภาพให้เห็น  การแสดงภาพดังกล่าวจึงเน้นการส่งผ่านคลื่นเสียงผ่านแท่งหัวส่งที่มาแนบตามลำตัวที่ต้องการตรวจเฉพาะที่ครับ  กล่าวคือ หากต้องการตรวจอัณฑะในกรณีนี้ ก็ขอแค่ไม่มีอะไรหุ้มอัณฑะไว้ก็เพียงพอแล้วครับ  ภาพการตรวจก็ทำได้ตามปกติครับ

  การใส่โลหะ หรือ เสื้อผ้าบริเวณอื่นไม่ได้ส่งผลให้การตรวจคลาดเคลื่อนแต่อย่างใด เพราะของเหล่านั้นอยู่ไกลอัณฑะ และไม่ได้รบกวนการส่งคลื่นเสียงตรงอัณฑะที่แท่งตรวจแนบชิด แต่อย่างใดครับ  (การใส่โลหะจะมีผลกับการตรวจเอกซเรย์ที่จะส่งรังสีสะท้อน ทำงานเห็นเป็นภาพขาวได้ จึงควรถอดออก ถ้าเป็นการเอกซเรย์ครับ  และถ้าเป็นการใช้สแกนคลื่นแม่เหล็ก หรือ เอ็มอาร์ไอ  ยิ่งต้องถอดโลหะออกทุกกรณี มิฉะนั้นโลหะจะถูกเหวี่ยงตามแรงแม่เหล็ก จนเกิดอันตรายได้ครับ  แต่สำหรับอัลตราซาวด์ในกรณีนี้ ไม่เป็นไรครับ)