ถามแพทย์

 • ชุดตรวจ anti-HIV

 •  Pae Naruepon Nitipun
  สมาชิก
  ซื้อชุดตรวจมาตรวจเอง หลังมีเพสสัมพันธแบบสวมถุงยาง ชุดตรวจ ยี่ห้อ Bioline-hiv1/2 เลข อ.ย. ผ.7/2546 ตรวจที่ 24 วัน ผลลบ ตรวจที่ 54 วันผลลบ เปลี่ยนยี่ห้อ ใช้ของ icare ตรวจที่ 74 วันผลลบ ตรวจที่ 91 วันผลลบ ตรวจพร้อม ซิฟิลิส ผลลบ ปิดเคสได้เลยปะครับ
  Pae Naruepon Nitipun  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88hiv-bioline-hiv12