ถามแพทย์

 • อาการชอบพูดคนเดียว เป็นเรื่องเป็นราว ร้องไห้มีจินตนาการต่างๆ ชอบอยู่คนเดียว เกิดจากอะไร

 •  Jie Inthakoummarn
  สมาชิก
  มีอากราชอบพูดคนเดียวคือพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยบางทีพูดคนเดียวแล้วก็ร้องไห้ ชอบคิดชอบจินตนาการและร้องไห้บ่อย(ช่วงนี้ยิ่งร้องบ่อยรู้สึกกดดันจากการทำงาน) บางทีคิดเรื่อยเปื่อยก็มีน้ำตาไหลออกมาเอง ชอบการอยู่คนเดียวบางครั้งเวลาไปไหนรู้สึกไม่สบายใจเพาะกลัวคนเยอะรู้สึกอึดอัด
  Jie Inthakoummarn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jie Inthakoummarn

  อาการชอบพูดคนเดียว เป็นเรื่องเป็นราว ร้องไห้มีจินตนาการต่างๆ นั้น อาจจะเกิดกับคนปกติในบางภาวะ เช่น จากความเศร้าโศกเสียใจ ความว้าเหว่ ซึ่งเกิดขึ้นได้ชั่วคราว มักดีขึ้นได้เอง

  แต่ถ้าหากมีอาการต่อเนื่อง ร่วมกับมีพฤติกรรมแยกตัวจากคนอื่นชัดเจน มีพฤติกรรมการกินและการนอนเปลี่ยนแปลง หดหู่มาก ทำอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่สนุก เป็นติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป อาจเข้าข่ายกลุ่มภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าได้

  จึงควรสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด ถ้าเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าดังกล่าวไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินสุขภาพจิตเพิ่มเติม ในตอนนี้พยายามหาสิ่งที่ชอบทำ พูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้เพื่อระบายความทุกข์ในเบื้องต้น การพูดกับตนเองไม่ได้เป็นอันตราย หากยังสามารถใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมได้ตามปกติ

  Jie Inthakoummarn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jie Inthakoummarn

  อาการชอบพูดคนเดียว เป็นเรื่องเป็นราว ร้องไห้มีจินตนาการต่างๆ นั้น อาจจะเกิดกับคนปกติในบางภาวะ เช่น จากความเศร้าโศกเสียใจ ความว้าเหว่ ซึ่งเกิดขึ้นได้ชั่วคราว มักดีขึ้นได้เอง

  แต่ถ้าหากมีอาการต่อเนื่อง ร่วมกับมีพฤติกรรมแยกตัวจากคนอื่นชัดเจน มีพฤติกรรมการกินและการนอนเปลี่ยนแปลง หดหู่มาก ทำอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่สนุก เป็นติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป อาจเข้าข่ายกลุ่มภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าได้

  จึงควรสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด ถ้าเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าดังกล่าวไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินสุขภาพจิตเพิ่มเติม ในตอนนี้พยายามหาสิ่งที่ชอบทำ พูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้เพื่อระบายความทุกข์ในเบื้องต้น การพูดกับตนเองไม่ได้เป็นอันตราย หากยังสามารถใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมได้ตามปกติ

  Jie Inthakoummarn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jie Inthakoummarn

   

  อาการชอบพูดคนเดียว เป็นเรื่องเป็นราว ร้องไห้มีจินตนาการต่างๆ นั้น อาจจะเกิดกับคนปกติในบางภาวะ เช่น จากความเศร้าโศกเสียใจ ความว้าเหว่ ซึ่งเกิดขึ้นได้ชั่วคราว มักดีขึ้นได้เอง

   

  แต่ถ้าหากมีอาการต่อเนื่อง ร่วมกับมีพฤติกรรมแยกตัวจากคนอื่นชัดเจน มีพฤติกรรมการกินและการนอนเปลี่ยนแปลง หดหู่มาก ทำอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่สนุก เป็นติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป อาจเข้าข่ายกลุ่มภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าได้

   

  จึงควรสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด ถ้าเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าดังกล่าวไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินสุขภาพจิตเพิ่มเติม ในตอนนี้พยายามหาสิ่งที่ชอบทำ พูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้เพื่อระบายความทุกข์ในเบื้องต้น การพูดกับตนเองไม่ได้เป็นอันตราย หากยังสามารถใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมได้ตามปกติ