ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก จะฉีดซิโนฟามเป็นเข็ม 2 ได้ไหม

 •  yipyip
  สมาชิก

  สอบถามหน่อยครับ ฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรก

  แล้วจะฉีดวัคซีนซีโนฟาม เข็มสองได้ไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ yipyip,

                    การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สลับยี่ห้อนั้น ได้เริ่มนำมาใช้ในหลายๆ ประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีคำแนะนำในการฉีดแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันไป สำหรับในประเทศไทย คำแนะนำคือหากได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อ Sinovac มาแล้ว 1 เข็ม ก็สามารถฉีดยี่ห้อ Astrazeneca เข็มที่ 2 ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ได้ ซึ่งพบว่ามีการสร้างภูมิคุ้มกันได้เทียบเท่ากับการฉีดวัคซีน Astrazeneca  2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์ ส่วนการฉีด sinovac เป็นเข็มที่ 1 แล้วตามด้วยการฉีด Sinopharm นั้น ยังไม่มีข้อมูลของการศึกษา และคำแนะนำในการฉีดค่ะ

                ดังนั้น หากฉีดยี่ห้อ Sinovac ไปแล้ว แนะนำควรฉยี่ห้อ Astrazeneca เป็นเข็มที่ 2 ค่ะ 

                แต่หากต้องการฉีดยี่ห้อ Sinopharm แนะนำให้นับ 1 ใหม่ คือให้ฉีดยี่ห้อ Sinopharm ให้ครบ 2 เข็มค่ะ