ถามแพทย์

 • ฉีดยามคุม 3 เดือน เลือดออกกะปริบกะปรอย

 •  แมงกะพรุน
  สมาชิก
  ฉีดยาคุมแบบ 3 เดือน ไปเมื่อ 20 มี.ค. เริ่มมีเลือดออกกะปริบกะปรอยตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. จนถึงปัจจุบัน (เลือดกะปริบกะปรอย วันนี้วันที่ 17) ไม่มีอาการอื่น ๆ ข้างเคียง อยากทราบว่าเป็นปกติของผลข้างเคียงยาคุมหรือไม่
  แมงกะพรุน  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ แมงกะพรุน

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดทุก 3 เดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  โดยยาฉีดชนิดทุก 3 เดือน มักจะเป็นยาคุมประเภทฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือไม่มาได้

  จากที่กล่าวมา น่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยาได้มากที่สุด แนะนำสังเกตอาการว่าเลือดไม่ได้ออกมากผิดปกติ หรือออกมากต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 7 วัน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นอาจมีสาเหตุอื่นๆที่เป็นโรคที่ควรไปพบแพทย์