ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 3 เดือน วันที่ 2 ส.ค. แต่หมอนัดฉีดวัคซีนโควิดวันที่ 4 ส.ค. โรคประจำไม่มี สามารถฉีดได้ไหม

 •  Meena Wa
  สมาชิก
  พอดีว่าพึ่งฉีดยาคุมกำเนิดแบบ3เดือนวันที่2นี้เองค่ะ แต่หมอนัดฉีดวัคซีนโควิดวันที่4นี้ โรคประจำไม่มี สามารถฉีดวัคซีนได้ไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Meena Wa,

                          ยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือนนั้น จะเป็นฮอร์โมนชนิดเดียว คือโปรเจสเตอโรน ซึ่งไม่ใช่เอสโตรเจน ที่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่นเลือดอุดตัน ดังนั้น การฝังยาคุมกำเนิดอยู่ จึงไม่ได้เป็นข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ค่ะ ดังนั้น สามารถไปฉีดวัคซีนตามที่นัดไว้ได้ค่ะ

                     สำหรับข้อห้ามและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน เช่น เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนชนิดอื่นๆ แบบรุนแรงมาก่อน อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร กำลังมีอาการป่วย เช่น มีไข้ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย อาการทางสมองและระบบประสาทต่างๆ เป็นต้น หรือมีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ หรือมีอาการรุนแรงอยู่ เช่น หอบหืด เป็นต้น รวมถึงการที่เพิ่งมีตรวจพบเชื้อโควิด 19 ไปไม่นานนี้