ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุม DMPA ไป 2 ครั้งติดกัน มีเลือดออกกระปริดกระปรอย ควรทำอย่างไร

 •  Jitlada Sila
  สมาชิก
  อายุ 16 ปีค่ะ หลังจากฉีดยาคุม ครั้งที่ 2 (ฉีดวันแรกของการมีแระจำเดือน) แต่เลือดกระปริดกระปรอย เยอะมาก ต้องทำอย่างไรคะ ไม่สะดวกไปพบแพทย์ด้วยค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Jitlada Sila

  จากที่เล่ามา การฉีดยาคุมกำเนิดในช่วง 3 เข็มแรกอาจเกิดเลือดออกกระปริดกระปรอยได้ค่ะ

  ซึ่งเมื่อฉีดต่อเนื่องอาการเลือดออกกระปริดกระปรอยจะลดลง และหากฉีดยาเป็นปี อาจพบว่าประจำเดือนขาดหายไปเลยได้ค่ะ

  แนะนำคุณ Jitlada Sila ให้รอดูอาการก่อนได้นะคะ แต่หากฉีดยาเข็มต่อไปแล้วยังมีเลือดออกผิดปกติ แนะนำไปพบแพทย์อีกทีนะคะ

  สามารถอ่านเพิ่มเติมเรื่องยาคุมกำเนิดแบบฉีดได้ที่นี่ค่ะ