ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุม

  • คือดิฉันฉีดยาคุมแบบ3เดือนคะแต่มีปัญหายุ2เดือนที่หมอนัดฉีดยาแร้วดิฉันเลยนัดมา1วัน. 2เดือนแร้วคะแร้วจะท้องมัยคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ นารีรัตน์ จันทอง,

                            โดยทั่วไป เมื่อหยุดฉีดยาคุมกำเนิด รังไข่จะยังไม่กลับมาทำงานได้ทันที ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ  4-10 เดือน กว่ารังไข่จะกลับมาทำงานและมีโอกาสตั้งครรภ์ต่อได้ ดังนั้น การเลยกำหนดวันนัดฉีดยาคุมกำเนิดมาเพียง 1 วัน โอกาสที่จะตั้งครรภ์ถือว่าน้อยอย่างยิ่งค่ะ

                         โดยปกติแล้ว สามารถที่จะฉีดยาคุมเลยกำหนดได้ โดยแพทย์มักจะฉีดให้ไม่หากยังไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่นัดฉีดยา ส่วนการฉีดยาก่อนกำหนด มักแนะนำไม่ให้มากกว่า 14 วันค่ะ