ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุม ประจำเดือนมาน้อยลง แล้วหายไปเลย

 •  yaangna
  สมาชิก
  หนูไปฉีดยาคุมตอนเป็นรอบเดือนวันแรกแล้วอยู่วันที่2รอบเดือนก็หายไปเลย..ก่อนหน้านี้หนุกินยาคุมแบบแผงประจำเดือนมาน้อยยุแล้ว..หนูผิดปกติรึเปล่าค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ yaangna

  การที่คุมกำเนิด โดยวิธีใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (Injection) ยาคุมแบบฉีด จะมีส่วนประกอบหลักของฮอร์โมนคือ โปรเจสเตอโรนค่ะ ตามปกติจะฉีดทุก 3 เดือนค่ะ เพื่อทำให้เกิดการยับยั้งการตกไข่ เปลี่ยนแปลงมูกปากมดลูกให้ข้นเหนียว และทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวลง 

  ดังนั้น การที่ฮอร์โมนทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวลง ดังนั้นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นคือ ช่วงแรกบางคนอาจมีประจำเดือนมาผิดปกติได้ มีเลือดออกกระปริบกระปรอย หรือ ออกในระยะเวลาที่ยาวนาน ต่อมาเมื่อเยื่อบุบางลงมากๆ ประจำเดือนอาจหายไปเลย ส่วนมากอาการเหล่าน้ีมักเป็นในช่วง 9-12 เดือนแรกค่ะ แต่ถ้าก่อนหน้านี้รับประทานยาคุมกำเนิด เเล้วมีประจำเดือนมาน้อยอยู่เเล้ว จากการที่ยาคุมกำเนิดเอง ก็มีผลทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวลง ดังนั้นการที่ได้รับการฉีดยาคุม เยื่อบุจะบางลงอีก ทำให้รอบเดือนหายไปได้ค่ะ 

  ทั้งนี้ เมื่อหยุดการฉีดยา ทุกอย่างจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ค่ะ ในช่วงเวลา 3-6 เดือน