ถามแพทย์

 • เริ่มฉีดยาคุมวันที่ 2 ของประจำเดือน หลังจากนั้นประจำเดือนไม่มาเลย เป็นเพราะอะไร

 •  Duangruethai
  สมาชิก
  พึ่งฉีดยาคุมวันที่2ของการเป็นประจำเดือน ฉีดเสร็จประจำมาน้อยวันต่อมาประจำเดือนไม่มาเลยค่ะ เป็นเพราะอะไรหรอค่ะ พึ่งเคยฉีดครั้งแรก
  Duangruethai  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Duangruethai

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉีดนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน โดยวิธีนี้เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  จากที่กล่าวมาหลังการฉีดยาคุมกำเนิดไปแล้วประจำเดือนหยุดไปนั้น อาจจะเป็นประจำเดือนที่ใกล้จะหมดอยู่แล้ว หรือจากฤทธิ์ของยา ซึ่งไม่ได้เป็นอันตราย

  แนะนำการสังเกตอาการต่อเนื่อง หลังการใช้ยาอาจมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดอีกด้วยได้ แต่ถ้าเลือดออกมาก ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมต่อไป