ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมแบบทุก 3 เดือนมาได้ 2 วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์หลั่งใน จะท้องไหม

 •  Ahppk309
  สมาชิก
  ฉีดยาคุมแบบ3เดือนมาได้2วัน มีเพศสัมพันธ์หลั่งในจะทำให้ท้องไหมค่ะ
  Ahppk309  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Ahppk309

  การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฉีดเข้ากล้ามนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  ดังนั้นคงต้องดูว่าวันที่เริ่มฉีดใช่ภายใน 5 วันแรกของรอบเดือน หรือเป็นการฉีดต่อเข็มตามนัดหรือไม่ ถ้าใช่ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่ถ้าไม่ใช่ควรรอให้ครบ 7 วันก่อน ถ้ามีเพศสัมพันธ์ไปก่อนครบ 7 วัน อาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อลดโอกาสการตั้งครรภ์