ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมกำเนิด แต่จะเปลี่ยนเป็นกินยาคุมแทน จะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่

 •  น้ำ แป๊ดด.
  สมาชิก
  ปัจจุบันฉีดยาคุมกำเนิด แต่จะเปลี่ยนเป็นการกินยาคุมแทน แล้วที่ฉีดยาคุมจะหมดในวันที่8เมษา ถ้าประจำเดือนมาวันที่3เมษา สามรถเปลี่ยนเป็นแบบกินยาเลยได้ไหมคะ หรือรอเดือนถัดไป

  สวัสดีค่ะ คุณ น้ำ แป๊ดด.

                     หากเป็นยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน เมื่อต้องการเปลี่ยนมาทานยาคุมกำเนิด พอถึงวันกำหนดนัดฉีดยาคุมเข็มต่อไป คือวันที่ 8 เม.ย. ก็ให้เริ่มทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรกในวันที่ 8 เม.ย.ได้เลยค่ะ ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะ 

                     แต่หากเป็นยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 1 เดือน เมื่อประจำเดือนมาแล้ว อาจเริ่มทานยาคุมกำเนิดได้เลย เพื่อให้ยาคุมเม็ดกำเนิดออกฤทธิ์ได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะยาฉีดคุมกำเนิดชนิด 1 เดือน จะหมดฤทธิ์ลงเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ของการฉีดยา (ซึ่งจะแตกต่างกับยาฉีดชนิด 3 เดือนที่ยังคงออกฤทธิ์ได้ต่อเนื่องแม้จะถึงวันกำหนดนัดฉีดแล้ว) ดังนั้น จึงควรเริ่มทานยาคุมกำเนิดก่อนถึงวันกำหนดนัดฉีดยาค่ะ