ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุม หลัง แท้งแล้ว ถามเป็นความรู้ครับ

  •  yossawat58@gmail.com
    สมาชิก

    รบกวนถามหน่อยครับ เรื่อง ฉีดยาคุม คือ หลังจากแท้งลูกแล้ว ทำไม่ต้องฉีดยาคุมอีกครับ ในเมื่อแท้งไปแล้ว สงสัยมาก ทำไม่ต้องนัดฉีด 3 เดือนครั้ง และต้องฉีดกี่ครั้งครับ และเมื่อแท้งไปแล้วและไม่มีอะไรกับสามีแล้ว แล้วจะนัดมาฉีดทำไม่ครับ 

    การฉีดยาคุม สามารถรักษาโรคอะไรบางอย่างของผู้หญิงได้ไหมครับ