ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมแบบ3เดือน

 •  Toei Comeback
  สมาชิก
  ฉีดยาคุมแบบ3เดือน ได้ประมาณ3เข็มแล้วค่ะ แต่หลังๆประจำเดือนมากะปริปกะปรอยนานเป็นเดือน และประจำเดือนหลุดในลักษณะเป็นแผ่นๆ เวลาล้างช่องคลอดเหมือนอะไรลอก แต่ไม่ปวดท้องไม่มีตกขาว อาการแบบนี้ผิดปกติมั้ยคะ
  Toei Comeback  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณToei Comeback

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดทุก 3 เดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  โดยยาคุมประเภทนี้อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดแบบกระปริดกระปรอยได้ ไม่ได้มีอันตรายอะไร และอาจทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือไม่มาได้

  ให้สังเกตอาการค่ะ ว่าถ้าเลือดออกเยอะมาก ออกนานติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดได้ต่อไป ไม่ซื้อยาปรับฮอร์โมนใดๆมาใช้เอง