ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมแบบ3เดือน แล้วประจำเดือนไม่มาเลย กินยาปรับฮอร์โมนแล้วก็ไม่มา ควรทำอย่างไร

 •  New Jirsrat
  สมาชิก
  ก่อนหน้านี้ ประจำเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้ว เคยไปพบคุณหมอตรวจภายในหลายครั้ง ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆค่ะ คุณหมอแนะนำให้ทานยาคุม เพื่อให้ประจำเดือนมา แต่พอหยุดยาคุมประจำเดือนก็ไม่มาแบบเดิม หลังจากหยุดยาคุมสักพักก็ไปฉีดยาคุมแบบ 3 เดือน ตั้งแต่ปลายเดือน พฤศจิกายน และฉีดอีก 1 รอบ ในปลายเดือนมกราคม แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฉีดต่อแล้วค่ะ ในระหว่างที่ฉีด ประจำเดือนก็ไม่มาเลย จนถึงตอนนี้ รวมๆแล้วก็ 8 จะ 9 เดือนแล้ว ลองทานยาปรับฮอร์โมนแล้ว 2 สัปดาห์ ตามที่เภสัชแนะนำ ก็ยังไม่มาค่ะ แบบนี้ถือว่าปกติไหมคะ หรือควรไปพบคุณหมออีกรอบคะ
  New Jirsrat  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณNew Jirsrat

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะใช้ยามีน้อยกว่า 1% และฉีดทุก 1 หรือ 3 เดือน ให้ไปฉีดให้ตรงเวลาตามที่นัด

  ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฉีดคุมกำเนิดอาจทำให้มีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอจนถึงขั้นไม่มาได้ หรืออาจทำให้มีเลือดออกกระปริดกระปรอยแบบผิดปกติทางช่องคลอด

  ดังนั้นประจำเดือนที่ไม่มาน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยามากที่สุด สาเหตุอื่นๆเช่นเรื่องการตั้งครรภ์มีน้อยเพราะเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูง การใช้ยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมาควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นผลจากยาฉีดคุมกำเนิด ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ค่ะ

  หากไม่สบายใจแนะนำการกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมให้แน่ชัดว่าไม่ได้มีสาเหตุอื่นๆ หรือถ้าไม่ชอบวิธีการคุมกำเนิดชนิดนี้ที่ทำให้ประจำเดือนไม่มา อาจแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิด หรือใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน อาจจะลองเปลี่ยนชนิดจากครั้งก่อน เพื่อทำให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอต่อไป