ถามแพทย์

  • ประจำเดือนหมดวันที่ 14 มกรา ฉีดยาคุมแบบ 1 เดือน วันที่ 20 มกรา แล้ววันที่ 4 กุมภา มีเพศสัมพันธ์ หลั่งใน จะเป็นไรไห

  • ประจำเดือนหมดวันที่ 14 มกราคม แต่ไปฉีดยาคุมแบบ1เดือน วันที่ 20 มกราคม แล้ววันนี้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ มีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งในจะเป็นไรไหมครับ

    สวัสดีครับ คุณ เริงฤทธิ์ จันทร

    การฉีดยาคุมเข็มแรกมักฉีดในช่วง 1-5 วันแรกเมื่อเริ่มมีประจำเดือน เพราะจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที และฉีดยาคุมเข็มต่อไปเมื่อครบกำหนดที่ต้องรับการฉีด ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดยาคุม 

    แต่ในกรณีนี้ หากไม่ได้ฉีดยาคุมภายในช่วง 5 วันแรกของรอบเดือน ก็ควรใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วม เช่น ถุงยางอนามัย ด้วยเป็นเวลา 7 วัน เพราะช่วงนี้ยังมีประสิทธิภาพการคุมกำเนิดยังไม่เต็มที่ครับ

    ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ 7 วันหลังจากฉีดยาคุมไปแล้ว การคุมกำเนิดก็น่าจะมีประสิทธิภาพแล้วครับ แต่พึงระวังว่ายาคุมกำเนิดไม่สามารถป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ หากต้องการป้องกัน ก็ควรใช้ถุงยางอนามัยครับ