ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมแบบ 1เดือนมา2เดือนแล้ว ถ้าจะเลิกฉีดได้ไหม ประจำเดือนจะมาเมื่อไร จะมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง

 •  Imyourprae
  สมาชิก
  ตามหัวข้อเลยค่ะ ประจำเดือนจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรร่วมด้วยหรือป่าว
  Imyourprae  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Imyourprae

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดทุก 1 เดือนนั้นเป็นการใช้ยาคุมประเภทฮอร์โมนรวม ทำให้ประจำเดือนมักจะยังมาสม่ำเสมอ โดยควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน โดยการใช้ยาฉีดคุมกำเนิดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  หากต้องการหยุดฉีดยาก็สามารถทำได้ ประจำเดือนปกติจะกลับมาภายในประมาณ 1-3 เดือนหลังการฉีดยา ผลข้างเคียงหลังหยุดยาพบได้น้อยมาก อาจมีเลือดออกกระปริดกระปรอยได้บ้าง แต่กับชนิดฮอร์โมนรวมมักจะเกิดได้น้อยอยู่แล้ว และหากยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ ควรคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นต่อทันทีเช่นการใส่ถุงยางอนามัยหรือยาคุมแบบแผงรายเดือน ทันทีที่มีการหยุดยาฉีดค่ะ