ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมแต่ประจำเดือนมาผิดปกติปล่าวค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณหมอพอดีหนูฉีดยาคุมค่ะแต่ประจำเดืแนหนูมาประมาน20วันแร่วค่ะปกติไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ นัฐกานต์ สมานมิตร

    การที่คุมกำเนิด โดยวิธีใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (Injection) ยาคุมแบบฉีด จะมีส่วนประกอบหลักของฮอร์โมนคือ โปรเจสเตอโรนค่ะ โดยทั่วไปจะฉีดทุก 3 เดือนค่ะ ซึ่งฮอร์โมนจะไป ยับยั้งการตกไข่ เปลี่ยนแปลงมูกปากมดลูกให้ข้นเหนียว และที่สำคัญคือ ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวลง 

    ทั้งนี้ ผลข้างเคียง เนื่องจากการบางตัวลงของเยื่อบุโพรงมดลูก ดังนั้น ผลที่อาจเกิดขึ้นได้คือในช่วงแรกอาจมีประจำเดือนมาผิดปกติได้ มีเลือดออกกระปริบกระปรอย หรือ ออกในระยะเวลาที่ยาวนาน ส่วนมากอาการเหล่าน้ีมักเป็นในช่วง 9-12 เดือนแรกค่ะ ถ้าฉีดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ส่วนมากประจำเดือนมักจะหายไปค่ะ

    ถ้ารำคาญ หรือไม่สบายใจ หรือเลือดที่ออกมามีปริมาณมาก อาจมาพบเเพทย์เพื่อให้ยาหยุดเลือด หรือยาในการลดปริมาณเลือดได้ค่ะ ทั้งนี้โอกาสในการตั้งครรภ์ถือว่าต่ำค่ะ ถ้าเริ่มฉีดอย่างถูกต้อง คือภายใน 5 วัน เเรกของรอบประจำเดือน