ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมหลังมีประจำเดือน แต่ยังไม่ครบ 7 วัน สามารถมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยางได้ไหม

 •  Milim
  สมาชิก
  ฉีดยาคุมมาแต่ยังไม่ครบ7วัน สามารถมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุง หรือหลั่งในได้มั้ยคะ หรือควรใช้ถุงยางร่วมด้วยคะ
  Milim  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Milim

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดทุก 1 หรือ 3 เดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  ดังนั้นถ้าฉีดยาคุมหลังมีประจำเดือน 5 วันแรกไปแล้วควรรอให้ครบ 7 วันก่อนจึงค่อยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้้ ถ้าจะมีในช่วงก่อนหน้านี้ก็ควรใส่ถุงยางป้องกันไปด้วย และแนะนำการไปฉีดยาต่อเนื่องตามแพทย์นัดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพต่อเนื่องกันตลอดค่ะ